WHO richtlijnen worden bij windturbines terzijde geschoven

WHO richtlijnen worden bij windturbines terzijde geschovenWHO richtlijnen windturbinegeluid

Het college van GS van Gelderland heeft een omgevingsvergunning verleend voor de realisatie van twee windturbines op het terrein van een voormalige elektriciteitscentrale. De windturbines hebben een maximale ashoogte van 112 meter en een maximale tiphoogte van 172 meter.

Appellanten keren zich tegen deze ontwikkeling en stellen dat zij onevenredig in hun woon- en leefklimaat worden aangetast. Volgens appellanten had onder meer getoetst moeten worden aan de Noise Guidelines van de WHO. In deze aanbevelingen van de WHO wordt volgens hen een maximaal geluidniveau van 45 dB Lden voorgeschreven, omdat een hogere geluidbelasting ernstige nadelige gezondheidseffecten heeft.

Het college heeft bij de beoordeling van de vraag of de realisering van de windturbines vanwege geluid niet zal leiden tot een onaanvaardbaar woon- en leefklimaat aansluiting gezocht bij artikel 3.14a van het Activiteitenbesluit milieubeheer. De Afdeling heeft al vaker geoordeeld dat aanvaardbaar is om vanuit een oogpunt van goede ruimtelijke ordening dat artikel uit het Activiteitenbesluit milieubeheer als uitgangspunt te nemen.

In de aanbevelingen van de WHO is voor windturbinegeluid een maximaal geluidniveau van 45 dB Lden aanbevolen. De aanbevelingen van de WHO kunnen onderverdeel worden in ‘sterke aanbevelingen’ en ‘voorwaardelijke aanbevelingen‘. Het aanbevolgen maximale geluidniveau van 45 dB Lden voor windturbinegeluid betreft een ‘voorwaardelijke aanbeveling’. Bij voorwaardelijke aanbevelingen is er minder zekerheid over de doeltreffendheid van de voorgestelde aanbeveling. Dit kan onder andere zijn ingegeven door de mindere kwaliteit van het bewijs van een netto voordeel, aldus de aanbevelingen van de WHO. De aanbevelingen van de WHO zijn algemeen van aard. Gelet op het voorgaande stelt de Afdeling vast dat het aanbevolen maximum van 45 dB Lden geen dwingende status heeft. Lees meer in r.o. 14.2 van uitspraak ABRS 24 december 2019.

MH: Het is interessant dat de Afdeling dit onderscheid maakt: ‘sterke aanbevelingen’ en voorwaardelijke aanbevelingen’. Besef dat bij beroep dat u van goede huize moeten komen om er een juridisch sterk betoog van te maken en dat een algemeen beroep op de aanbevelingen van de WHO bij windturbinegeluid geen enkele kans maakt in een juridische procedure. De Afdeling volgt nog immer de richtwaarden uit het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s