Hoogspanningsnet en gezondheid

Hoogspanningsnet en gezondheidhoogspanningslijnen

In 2016 hebben de ministers een inpassingsplan vastgesteld dat een transportnet mogelijk maakt van 150 en 380 kV-lijnen.

Bij een groot aantal mensen is grote ongerustheid ontstaan over de gezondheidsrisico’s van het magnetisch veld dat wordt veroorzaakt door de nieuwe hoogspanningsverbinding. Zij wijzen hier specifiek op risico’s inzake kinderleukemie en Alzheimer.

De Afdeling overweegt dat bij effecten an elektromagnetische velden op de gezondheid onderscheid wordt gemaakt tussen korte termijn effecten (directe effecten) en lange termijn effecten. In Nederland zijn geen wettelijke normen vastgesteld voor de blootstelling van de bevolking aan dergelijke velden. Om korte termijn effecten te voorkomen wordt, op grond van de laatste blootstelling waarbij effecten kunnen optreden, een referentieniveau van 100 μT gehanteerd. Dit is in overeenstemming met het door de Europese Unie aanbevolen niveau voor magnetische veldsterkte.

Met betrekking tot de lange termijn effecten is op rijksniveau beleid ontwikkeld. Dit beleid is gebaseerd op het voorzorgsbeginsel zoals opgenomen in artikel 174, tweede lid, van het Verdrag tot oprichting van de EG, thans, artikel 191 van het Verdrag betreffende de werking van de EU. In de nota ‘Nuchter omgaan met risico’s, beslissen met gevoel voor onzekerheden’ van het Ministerie van VROM, staat dat uit onderzoek naar de mogelijke effecten op de gezondheid van magnetische velden van bovengenoemde hoogspanningslijnen een zwakke, maar statisch significante associsatie blijkt tussen het optreden van leukemie van kinderen met leeftijden tot 15 jaar en de magnetische velden van deze hoogspanningslijnen. Zowel de GR als het RIVM zijn om advies gevraagd over deze analyses en beide instanties komen tot de conclusie dat het gedegen analyses zijn, maar dat er ondanks veel onderzoek daarnaar, geen aanwijzingen zijn gevonden voor een oorzakelijk verband. Lees meer in r.o. 14.1 over deze materie in uitspraak ABRS 8 augustus 2018, no. 201700175/1/R6.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s