Klimaatakkoord

In het Internationale Klimaatakkoord van Parijs is in 2015 afgesproken dat de opwarming van de aarde moet worden beperkt tot minder dan 2 graden Celsius ten opzichte van het pre-industriële tijdperk.

Eind 2018 is het nationale ontwerp-Klimaatakkoord verschenen. Het centrale doel hiervan is: het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen in Nederland met tenminste 49% ten opzichte van 1990.  Hiermee vult Nederland de bijdrage in voor de doelstelling van het internationale Klimaatakkoord.

De verwachting is dat deze doelstelling ingrijpend is in ons dagelijkse leven. Het zal invloed hebben op hoe we wonen, hoe we ons verplaatsen en hoe we ons geld verdienen. Daarnaast zal het ongetwijfeld invloed hebben op de manier waarop we onze leefomgeving inrichten. De winning en productie van fossiele brandstoffen is grotendeels onzichtbaar. Wind- en zonneparken daarentegen zijn juist erg zichtbaar.

De centrale vraag hierbij is: moet de bestaande leefomgeving leidend zijn bij de productie van nieuwe energie? Dus aansluiten bij de bestaande structuur van het landschap en cultuurhistorische waarden? Of maken we nieuwe energielandschappen, zoals bijv. het plaatsen van zonnepanelen in weilanden waar koeien tussendoor lopen?

Het zijn in elk geval spannende tijden met grote uitdagingen.

energielandschap koeien